AGENDA

 
Feb
26
Sáb
II Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
Feb 26 a las 10:00
Feb
27
Dom
II Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
Feb 27 a las 10:00
Mar
26
Sáb
III Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
Mar 26 a las 10:00
Mar
27
Dom
III Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
Mar 27 a las 10:00
May
14
Sáb
IV Salida MTB @ Polideportivo Majalastablas
May 14 a las 10:00
May
28
Sáb
V Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
May 28 a las 10:00
May
29
Dom
V Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
May 29 a las 10:00
Ene
28
Sáb
I Salida MTB 2023 @ Polideportivo Majalastablas
Ene 28 a las 10:00
Feb
19
Dom
II Salida MTB 2023 @ Polideportivo Majalastablas
Feb 19 a las 10:00
Mar
18
Sáb
II Salida MTB 2023 @ Polideportivo Majalastablas
Mar 18 a las 10:00
Jun
17
Sáb
Salida MTB junio 2023 @ Polideportivo Majalastablas
Jun 17 a las 10:00
Feb
26
Sáb
II Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
Feb 26 a las 10:00
Feb
27
Dom
II Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
Feb 27 a las 10:00
Mar
26
Sáb
III Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
Mar 26 a las 10:00
Mar
27
Dom
III Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
Mar 27 a las 10:00
May
14
Sáb
IV Salida MTB @ Polideportivo Majalastablas
May 14 a las 10:00
May
28
Sáb
V Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
May 28 a las 10:00
May
29
Dom
V Salida MTB 2022 @ Polideportivo Majalastablas
May 29 a las 10:00
Ene
28
Sáb
I Salida MTB 2023 @ Polideportivo Majalastablas
Ene 28 a las 10:00
Feb
19
Dom
II Salida MTB 2023 @ Polideportivo Majalastablas
Feb 19 a las 10:00
Mar
18
Sáb
II Salida MTB 2023 @ Polideportivo Majalastablas
Mar 18 a las 10:00
Jun
17
Sáb
Salida MTB junio 2023 @ Polideportivo Majalastablas
Jun 17 a las 10:00